REKISTERISELOSTE

 

REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Vaucon Oy

Kauppamäki 10,
02780 Espoo

Y-tunnus: 2165990-4

Puhelin: 09 811787

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Vaucon Oy / Olli Vauhkonen

040 7477 229

ollivauhkonen@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Vaucon Oy asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään tarkoituksena suunnitella, arvioida, kehittää ja markkinoida Vaucon Oy:n liiketoimintaa ja palveluita. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan myös käyttää asiakkaiden profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi ja räätälöimiseen. Henkilötietoja kerätään kaikissa yhtiön kanavissa, muun muassa verkkokauppa- ja puhelintilausten sekä palautteen antamisen yhteydessä.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Osoite

Puhelinnumero
 

Tilaustiedot:

Tilatut tuotteet

Tilauksen hinta

Tilauksen toimitusosoite

Toimitustapa

Tilauksen maksutapa

Tilauksen ajankohta

Asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot

 

Tietojen selvittäminen, muokkaaminen ja poistaminen

Henkilöillä, joiden tietoja säilytetään asiakasrekisterissämme, on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.